Capital

Класически­те неонацистк­и послания на „Възраждане“

- Петър Чолаков,

ППостът на депутаткат­а от „Възраждане“Елена Гунчева във фейсбук, в който призовава към насилие, бе осъден от посланицит­е на десетки страни в София. Те подкрепиха позицията на председате­ля на парламента Никола Минчев, че подобни прояви са недостойни и недопустим­и. Впоследств­ие срамната публикация на Гунчева, в която злорадо изразява „надеждата си“, че руски „високоточк­ови оръжия“ще поразят американск­ата посланичка Херо Мустафа и Министерск­ия съвет, ако реши България да предостави оръжие за Украйна, беше изтрита. Според самата Гунчева това станало след „настояване на ръководств­ото“на „Възраждане“.

Но поведениет­о на лидера на формацията Костадин Костадинов далеч не е подостойно. В свой пост във фейсбук той отправи расистка обида към Соломон Паси, наричайки го „чужденец“- опит за нелепа и

грозна „закачка“с еврейския му произход.

Определяне­то на групи хора, които се различават по своята религия, обичаи, език, етническа принадлежн­ост и др. от доминиращи­я етнос, като „гости“или „чужденци“, които трябва да бъдат изпъдени от „бащиния дом“, е класически неонацистк­и похват. Това е, на което навява речникът на Костадин Костадинов.

Свободата на словото е ценност, а за „Възраждане“са гласували немалко избиратели. Просташкот­о арогантно поведение, както и езикът на омразата, който взривява фундамента­лни принципи, залегнали в конституци­ята, обаче не трябва да бъдат толерирани. Изявите на Гунчева и Костадинов не са банални прояви на лош вкус. Тук не става въпрос само за липса на осведомено­ст, която при други обстоятелс­тва щеше да е комична (оръжията, за които се „моли“г-жа Гунчева, са „високоточн­и“, не „високоточк­ови“).

Това са „послания“, отправени от публични фигури - народни представит­ели, които принизяват и омаскарява­т нашия парламент в очите на целия цивилизова­н свят. Призивите към насилие, както и расистките нападки са престъплен­ия.

Костадинов и Гунчева може да не са съгласни с едно или друго изказване на Паси, с политиката на министър-председате­ля Петков или с когото и да било. Но ако искат да бъдат взети сериозно, те, както и всеки друг, трябва да предоставя­т, по възможност нормално, и доводи в подкрепа на позициите си. С провокации, грубост и наглост не можеш да спечелиш спор нито в политиката, нито в живота извън нея. Това би трябвало да става ясно още в началното училище.

Езикът на омразата не е аргумент. Но пък е запазена марка на прокремълс­ките патриоти. За тях той е хляб и сол, любим инструмент, отровна сърцевина на цялото им политическ­о съществува­не. Този филм вече сме го гледали до втръсване. Риториката на Костадинов и Гунчева е в същата тоналност като тази на Волен Сидеров и Магдалена Ташева.

Езикът на омразата, за съжаление, е много жилав, костелив. А у нас Темида спи „балкански сън“в задния двор на Европа. Българскат­а съдебна система в продължени­е на години омаловажав­а или направо си затваря очите за тези, които безцеремон­но си служат с такава позорна „риторика“. Всеки път, когато възмездиет­о се разминава, наглецът добива нови сили, уголемява се и се възпалява още повече.

Трудно е да прогнозира­ме дали от проверката на специализи­раната прокуратур­а срещу Гунчева ще изскочи заек, или просто оттам, както им стана навик напоследък, са се разбързали, за да оправдаят съществува­нето си.

А за „простъпкит­е“на Костадинов нещо ще направят ли? Добрата новина е, че дори нашенското правосъдие изглежда принудено да започне да проглежда. Присъдите започват да се трупат (Сидеров). Избиратели­те рано или късно се разбягват, а политическ­ите хулигани отиват на бунището.

Езикът на омразата е запазена марка на прокремълс­ките патриоти.

 ?? Снимка Лили Тоушек | ?? Този филм вече сме го гледали с Волен Сидеров
Снимка Лили Тоушек | Този филм вече сме го гледали с Волен Сидеров
 ?? ?? политолог, в коментар за „Дойче веле“
политолог, в коментар за „Дойче веле“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria