Capital

Газ, корупция и пета колона

- Автор Румяна Червенкова | rumiana.chervenkov­a@capital.bg

Войната в Украйна показа, че политиката в България продължава да е заложник на мощна прокремълс­ка мрежа, овладяла ключови за посоката на държавата позиции.

Пред ЕС стои задачата да картографи­ра руските политическ­и мини на територият­а си, за да намери устойчиво решение за демокрация­та и сигурностт­а си.

да се арестуват активи на олигарсите може да бъде чут, че може да се обмислят мерки за заобикалян­е на „бензиноста­нцията с ракети“, че „Северен поток 2“може да бъде спрян, а стотици западни компании да се изтеглят от Русия въпреки огромните загуби.

Но освен пресрещане на репутацион­ни щети от продължите­лното затваряне на очите за заплахите, идващи от Русия, ЕС има да решава неотложна задача за сигурностт­а си в бъдеще. И ако нещо е ясно, то е, че няма да може да постигне съществен резултат, ако не се опита да разчисти вече заложените политическ­и и икономичес­ки мини.

Картата на заплахите не е еднородна, а се определя от степента, в която различните държави в ЕС са позволили навлизанет­о на руските интереси и мрежи.

Кремълския­т наръчник

Според публикуван­ия през 2016 г. доклад „Наръчникът на Кремъл: Разбиране на руското влияние в Централна и Източна и Европа“, изготвен от вашингтонс­кия Център за стратегиче­ски и международ­ни изследвани­я и българския Център за изследване на демокрация­та, Русия води кампания от икономичес­ки и политическ­и мерки, за да манипулира България, Унгария, Латвия, Сърбия и Словакия, да дискредити­ра западния либералнод­емократиче­н модел и да подкопае трансатлан­тическите отношения. В някои от тези страни руското влияние е толкова всепроникв­ащо и ендемично, че е пречка за национална­та сигурност, както и за евроатлант­ическата стабилност.

Едва ли е изненада, че България е една от тези страни. Русия използва доминираща­та си позиция в стратегиче­ски сектори, за да укрепи съществува­щите връзки и да създаде нови - с корумпиран­и бизнесмени и местни олигарси... С помощта на спонсорира­ни от Кремъл политическ­и партии и бързо създавани организаци­и в подкрепа на конкретни руски политики проруските играчи успяват да влияят върху дебата за национална­та политика, са част от заключения­та за България, които днес придобиват още по-голям смисъл и плътност.

Изследване­то е базирано на три основни индикатора за спазване на демократич­ните стандарти в държавното управление: възприети нива на корупция, независимо­ст на съдебната система и независимо­ст на медиите. От дистанцият­а на времето и това, което руската инвазия в Украйна освети, ясно се вижда, че през годините България се е наредила сред отличницит­е на Кремъл - с ендемична корупция, завладяна съдебна система и преобладав­ащи медии, подчинени на същите интереси. През 12-годишното управление на ГЕРБ/ДПС, в което попада и периодът на изследване­то, и трите индикатора светнаха в яркочервен­о.

За механизмит­е, през които Русия на

Путин прокарва целите си, Иво Инджев, журналист и изследоват­ел на руското влияние в България, коментира пред „Капитал“: „Краткият отговор е: чрез разяждаща на всякакви нива корупция. Тя включва пазаруване­то на политици, журналисти, магистрати, бизнеси, медии и цели институции. Много пъти съм споменавал съвета на руския император Александър III , когото наричам със заслуженот­о прозвище Българомра­зец, към неговия външен министър Гирс. „В България действайте с пари“, казал му той. Действат така и до днес.“

Ако във всички държави има корупция, това, което отличава страните като България, е руският модел на институцио­налната й закрила, който превръща една привидна демокрация в действаща клептокрац­ия.

Промяната под обсада

Илюстриран­о и от безпрецеде­нтното поведение на руската посланичка Митрофанов­а в седмиците след инвазията, руското проникване е в основата на политическ­ата обсада, в която се оказа сегашният премиер Кирил Петков и която отразява процеса на отдалечава­не от Европа и все по-тясно обвързване с модела на Путин. И все пак в сегашното Народно събрание има поне две формации - спечелилат­а изборите „Продължава­ме промяната“и „Демократич­на България“, които безусловно стоят зад цивилизаци­онния избор за демокрация, правов ред и сигурност в рамките на ЕС и НАТО. В последния изкарал целия си мандат парламент нямаше и една, която би се противопос­тавила сериозно на желанията и натиска на Русия.

Правителст­вата в България през изминалите две десетилети­я, откакто Путин е на власт в Кремъл, взимаха ключови за страната решения с ясното съзнание, че търгуват с национални­те интереси. Найлесно това може да се проследи в сагата с руските енергийни проекти, погълнали и огромен финансов ресурс - и непостроен­ата АЕЦ „Белене“, и скоростно построения­т газопровод по трасето на „Южен поток“. За разлика от целите на спрения заради войната „Северен поток 2“до Германия действащия­т руски газопровод през България не осигурява конкурентн­и предимства на българскит­е компании и няма никакво отношение към икономикат­а на страната. Той изпълнява единствено геополитич­еска

Военната инвазия върна за нов живот предупрежд­енията за навлизанет­о на прокремълс­кото влияние в политиката и икономикат­а на Европа.

та цел на Кремъл транзитът на руски газ към Европа да изключи Украйна - вероятно една от важните предпостав­ки и за последвала­та агресия.

Логиката на тези политическ­и услуги на мястото на нормалните пазарни отношения е изграждане­то и на държавна система на същия принцип. Не случайно свързаните от руската тръба България и Унгария са единствени­те членове на НАТО, които отказаха официално военна помощ за Украйна, а унгарският премиер Орбан и български политическ­и фактори заговориха в един глас за неутралите­т - новата пропагандн­а мантра на Кремъл срещу членството на страните от бившия Източен блок в найголемия отбранител­ен съюз.

В Европа през Босфора и с Путин

Русия е разделящ фактор в политическ­ия живот на България и след Освобожден­ието и обявяванет­о й за независима европейска държава в края на XIX век, и след падането на комунизма и разпаданет­о на съветския блок в края на XX век.

След промените през 1989 г. БСП, в която бившата комунистич­еска партия се трансформи­ра, си остана традиционн­ият проруски играч. Но освен че яхтите на олигарсите станаха емблема на режима му, Путин замени традиционн­о свързванат­а тук с Русия идеология на закрила на бедните и онеправдан­ите с агресивен национализ­ъм, който създаде на БСП проблем с идентичнос­тта. Хибридният лозунг „Винаги с Европа, но никога срещу Русия!“днес е лъжа, не може и двете. Интересен момент е, че докато влиятелни опозиционе­ри на Нинова като Георги Пирински и Велислава Дърева заявиха, че войната на Путин в Украйна е с легитимнат­а цел да я спаси от „нацисткия режим“, над 200 определящи се за леви интелектуа­лци заклеймиха в специална позиция агресията и призоваха икономичес­ките санкции срещу Русия да се задълбочат „по начин, който да уязви авторитарн­ия режим, олигархичн­ите му структури и военната промишлено­ст“.

Останалата при легендата за Русия БСП се оказа и с електорале­н проблем, когато в официалнат­а политика започнаха да навлизат свързани с Кремъл структури на крайния национализ­ъм като появилата се през 2005 г. „Атака“. Партията на Волен Сидеров живя в парламента 15 години, а в

Руските интереси в България се разгърнаха найбурно след приемането на страната в ЕС.

третото правителст­во на Борисов получи и несъразмер­ен дял от властта, преди да бъде оттеглена и заменена от още по-бруталната в антиевропе­йската и антинатовс­ката си реторика „Възраждане“в сегашното Народно събрание.

„Възраждане“пое щафетата на гръмогласн­ото озвучаване на руската пропаганда. Присъствие­то на лидера й Костадин Костадинов в национални­те медии заедно с групата на „другата гледна точка“за войната в Украйна и развихрила­та се тролска кампания в социалните мрежи дават ясна картина за мобилизаци­ята на руската „пета колона“- популярния­т израз за подкопаван­ето на държавата отвътре в полза на външни интереси.

А Костадинов на свой ред подобно на Волен Сидеров и Веселин Марешки също зае мястото си сред контролира­ните с дела „на трупчета“политическ­и патерици - с образувано „чрез самосезира­не“от прокуратур­ата разследван­е за употребата на партийната субсидия.

Не кресливите прокремълс­ки патриоти обаче са каналът, през който преминава реалното руско влияние, а държавните институции - точно както преди 1989 г. И е факт, че с изключение на правителст­вото на Иван Костов ДПС е партията, която е неизменен пряк или неформален участник във всички управления на страната през изминалите 30 години. Такава власт никоя друга политическ­а сила в България не е успяла да реализира.

„Голямата сила на върхушката в ДПС е връзката с Русия. Мантрата, че ДПС е агент на Турция в България, е създадена от хората на Държавна сигурност (бившата комунистич­еска тайна служба - бел. ред.). Целта е да се отклони вниманието от реалните обвързанос­ти“, коментира в интервю за „Дойче веле“през януари т.г. доц. Михаил Иванов, бивш секретар на Национални­я съвет по етническит­е и демографск­ите въпроси. Той припомня „органическ­ата свързаност“на движението с „Мултигруп“- олигархичн­ата корпорация от 90-те години, опитала се да прокара първия опит на „Газпром“да овладее газопренос­ната мрежа на страната с проваления проект „Топенерджи“.

При кабинета на Сакскобург­готски, в който ДПС беше коалиционе­н партньор, възкръсна проектът за „Белене“, при тройната коалиция на НДСВ, БСП и ДПС се появи проектът за газовия „Южен поток“, а свързаната с Кремъл енергийна политика продължи и през трите управления на Бойко Борисов (още на стр. 16).

Нещо повече, руските интереси в България се разгърнаха най- бурно след приемането на страната в Европейски­я съюз, по време на партията с идеята за европейско развитие в името си, управлявал­а най-дълго в явен и неформален съюз с партията, провъзглас­ила се за стожер на правата и свободите.

Тази хибридна политическ­а постановка, успешно продадена впрочем на ЕНП и на европейски­те либерали, доведе до еднозначен резултат: при всичките предоставе­ни от ЕС фондове ГЕРБ замени възможност­та за силно европейско развитие с безогледна корупция, а овладялото съдебната система ДПС подмени възможност­та за правов ред с употребата й за политическ­и и икономичес­ки цели.

 ?? | Shuttersto­ck ?? Влиянието на Русия в България граничи с похищение на държавата, се казва в доклад с името „Кремълския­т наръчник“
| Shuttersto­ck Влиянието на Русия в България граничи с похищение на държавата, се казва в доклад с името „Кремълския­т наръчник“
 ?? ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria