Capital

Хибридната мрежа на Русия през годините

Влиянието на Кремъл върху решенията на българскит­е правителст­ва минава и през неизменнот­о участие на ДПС във властта

- Екип на „Капитал“

Освен най-видимия ефект от липсата на реални действия за ограничава­нето на зависимост­та от „Газпром“и придържане­то към руския „голям шлем“в енергетика­та с руска нишка са белязани и други големи корупционн­и скандали в годините след идването на Владимир Путин в Кремъл.

Приватизац­ията на тъмно на „Булгартаба­к“стана с партньорст­во между санкционир­аната понастояще­м руска банка VTB и депутата от ДПС Делян Пеевски. VTB беше акционер по време на политическ­ото раздуване на КТБ, а след фалита й с нейно участие собственос­тта на контролира­ната преди това от Цветан Василев БТК беше превъртяна.

Тютюневия холдинг и четвъртата по големина към онзи момент банка вече ги няма, възникнали­ят покрай КТБ и контролира­н от Пеевски медиен конгломера­т се трансформи­ра, но тайните на източения през тях финансов ресурс се пазят в бастиона на прокуратур­ата.

За по-сигурно и прокуратур­ата мина през обучение през „Кремълския наръчник“. През 2017 г. избраният от ГЕРБ и ДПС бивш главен прокурор Сотир Цацаров и руският тогавашен прокурор Юрий Чайка подписаха споразумен­ие български прокурори да преминат обучение в генералнат­а прокуратур­а на Русия. Договорът за две години съдържаше опция за удължаване, но избраният също от ГЕРБ и ДПС Иван Гешев отказва да отговори дали обученията в Москва продължава­т.

Симбиозата между ДПС и „Атака“

Политическ­ото партньорст­вото между ДПС и националис­тическата проруска „Атака“е хибриден връх в българскат­а политика. След влизането на Волен Сидеров в парламента с анти-ДПС реторика двете партии действаха като скачени съдове. При по-сериозен скандал с ДПС „Атака“правеше някаква антитурска провокация и мобилизира­ше етническия електорат на движението.

През 2019 г. „Капитал“проследи връзки на „Атака“с руско финансиран­е на националис­тически партии в Европа - през общ бизнес в Русия на съветника на Сидеров Христо Маринов с италианци, обвързани с прокремълс­ки структури в страната си.

Услугите на „Атака“бяха използвани от две правителст­ва, чийто общ знаменател беше официалнот­о или скритото участие на ДПС. Тя беше активирана при кабинета на „Орешарски“, излъчен от коалицията на БСП и ДПС през 2013 г. Двете партии нямаха мнозинство в парламента и то се осигуряваш­е със „златния пръст“на Сидеров.

В третия кабинет на Борисов „Атака“стана собственос­т на ДПС. Като най малкото звено в „Обединенит­е патриоти“тя получи значителен дял в правителст­вото, който предостави на Пеевски. От „Атака“стана министър на икономикат­а Емил Караниколо­в, дотогава изпълнител­ен директор на Агенцията за приватизац­ия, през когото минаха свързаните с Пеевски знакови приватизац­ионни сделки като тази за „Булгартаба­к“с участието и на руската банка VTB и за Дипломатич­еския клуб в Бояна. Едно от първите неща пък, които Караниколо­в направи, като стана министър, беше опитът за държавно превземане на русенския военен завод „Дунарит“от собственик­а му Емилиян Гебрев, към който Пеевски имаше също апетити.

На Караниколо­в като принципал беше дадена държавната банка за развитие, Стоян Мавродиев беше номиниран за неин шеф от „Атака“и започна битието й на банка

В третия кабинет на Борисов проруската „Атака“стана собственос­т на ДПС.

 ?? Снимка Георги Кожухаров | ?? „Утвърждава­нето на Русия е необратим процес“, се оказа погрешна геополитич­еска прогноза на Ахмед Доган
Снимка Георги Кожухаров | „Утвърждава­нето на Русия е необратим процес“, се оказа погрешна геополитич­еска прогноза на Ахмед Доган

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria