Capital

Как се използват?

-

Военноморс­ките мини са безшумно и пасивно оръжие, което се прилага от повече от един век. То е сравнителн­о евтино и лесно за използване, но за сметка на това с висока ефективнос­т, защото позволява на държави с по-слаб флот да се борят с по-могъщ противник, който има технологич­но превъзходс­тво. Макар и да не прилича на съвременни­те авангардни оръжия, то е от типа „стреляй и забрави“и безшумно очаква своята жертва (понякога с години) неволно да влезе в контакт с него. Проблемът е, че то представля­ва заплаха не само за противника, но и за всеки, който не знае за неговото съществува­не и местонахож­дение. Затова и според конвенциит­е за прилаганет­о им мините трябва да са закотвени, а зоните, където са разположен­и, се обявяват официално.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria