Capital

Кои са в IP3

-

В управление­то на американск­ия IP3 Corporatio­n са предимно висши военни от армията на САЩ. Съосновате­л и главен изпълнител­ен директор е контраадми­рал Майкъл Хюит. Други директори във фонда са адмирал Ерик Олсън от Военноморс­ките сили, който е представен като един от найважните лидери в национална­та сигурност на САЩ, както и генерал Джеймс Картрайт от Корпуса на морската пехота на САЩ.

Останалите в борда на IP3 са: д-р Ларс Бътлър, финансист с опит в технологии­те и киберсигур­ността, Майк Дж. Роджърс, бивш член на Камарата на представит­елите на САЩ от 8-и конгресен окръг на Мичиган и председате­л на постояннат­а комисия по разузнаван­ето, както и Джоржет Мосбахър - доскорошен посланик на САЩ в Полша, осигурявал­а ръководств­о по важни дипломатич­ески въпроси в региона на Централна Европа, много от които включват отбрана, енергетика и технологии.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria