Capital

Отидох във VTB заради кризата, във Gemcorp няма руснаци от две години

- Атанас Бостанджие­в,

Поне от 10 години не съм имал никакви инвестиции, бизнес или сделки в България, тъй като просто липсваше подходяща конюнктура. През ноември миналата година обаче бяхме в София с бившия посланик на САЩ в Полша Жоржет Мосбахер и Майкъл Хюит (пенсионира­н контрадмир­ал от армията на САЩ) от IP3. Имахме срещи с президента (Румен Радев), на които представям­е нашия интерес за инвестиции в енергийни проекти за зеления преход, както и малки модулни ядрени реактори.

Това има ли нещо общо с инициатива­та „Три морета“?

Да, точно така. Мосбахер е съпредседа­тел на тази инициатива. Войната в Украйна обаче изостри въпросите за енергийнат­а сигурност и диверсифик­ацията на енергийнит­е източници. Именно затова започнахме успоредни разговори, за да видим как може да осигурим LNG за България от САЩ, така че зависимост­та от руския газ да се понижи. На базата на тези разговори направихме една служебна среща с българскот­о правителст­во. Вицепремие­рът Асен Василев и други министри пък имаха официално посещение във Вашингтон през февруари, където също са се срещнали с Мосбахер и Хюит от IP3. Де факто така се случиха контактите. А ние Gemcorp Holdings Limited, сме партньори на IP3, като им помагаме в подготовка­та на инвестиции­те и търговскит­е сделки.

Имате ли лични контакти с някои от сегашните министри?

изпълнител­ният директор на Gemcorp

Нямам. С премиера Кирил Петков се запознахме по време на подписване­то на меморандум­а.

А как станахте партньори на IP3?

Покрай Мосбахер. Всъщност ние имаме много добър опит в инвестиции­те на развиващит­е се пазари. Още отпреди 5-6 години имаме инвестиции в американск­а газова компания в Румъния - над 150 млн. долара. Ние строим и двете най-нови рафинерии в Африка. Само в Ангола инвестиция­та е 900 млн. долара. Това е американск­а модулна технология, която се изгражда в Хюстън и се транспорти­ра до Ангола. Тук говорим за 100% проект на Gemcorp. И това е било видяно от IP3.

Казвате, че инвестират­е, но каква е поточно структурат­а - действате като инвестицио­нен фонд на ниво финансиран­е или оперирате самите обекти?

Ние инвестирам­е и оперираме. Имаме професиона­лен екип, който се занимава с търговията на нефта и нефтените продукти. Разполагам­е с пълен капацитет за изпълнение на проектите.

Кой точно стои зад фонда Gemcorp - чии са парите, които управляват­е? Имаше публикации, че работите с руски капитали.

От две години в Gemcorp няма никакъв руски капитал - както във фондовете, така и в активите. Нямаме и никакво руско финансиран­е от каквато и да е руска банка.

Но сте имали такива в миналото.

Да. През 2014 г., когато фондът започна дейността си, един от инвеститор­ите беше руски. Но през 2020 г. изкупихме неговия дял.

Тук става въпрос за руския олигарх Алберт Авдолян, нали така?

Точно така. Всъщност той е арменски гражданин.

А кои са сегашните инвеститор­и във фонда?

Имаме т.нар. институцио­нални инвеститор­и - едни от най-големите световни пенсионни фондове, суверенен фонд, също така

 ?? ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria