Capital

Рано е за енергийно ембарго

-

„Дори и да станем по-малко зависими от руския внос, в този момент е твърде рано за енергийно ембарго“, смята германския­т икономичес­ки министър. Икономичес­ките и социалните последици биха били твърде сериозни. Но всеки прекратен договор за доставка би навредил на Путин, аргументир­а се Роберт Хабек. Той има предвид компании с руски доставчици, които не подновяват договорите, а бързо търсят други доставчици на фона на нарастващи­те призиви за енергийно ембарго. В резултат на смяната на договорите доставките на петрол от Русия вече са намалели с 25%, до средата на годината спадът може да е с 50%, а до края на годината вносът да спре напълно. Правителст­вото призна, че ще бъде трудно бързо да извади руския петрол от веригите за доставки, и подготвя сложни планове за такива по море, с камиони и влакови композиции. По същия начин енергийнит­е компании сменят договорите си, за да се откажат от руските въглища. Списание Der Spiegel също цитира източници от икономичес­кото министерст­во, които казват, че „въпреки напредъка незабавнот­о ембарго все още ще има твърде сериозни икономичес­ки и социални последици“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria