Capital

Разпростра­нителите

-

Разпростра­нителите в индустрият­а са общо 208, но много с по едно заглавие. Най-големите и активни през последните години са „Форум филм“на Cinema City, „Александра филмс“на Стефан Минчев и част от групата на „Арена“, bTV - част от едноименна­та група, „Арт фест“на Стефан Китанов, „Синелибри“.

„Форум филм“разпростра­няват филмите на „Дисни“, „Метро Голдуин Майер“и United Internatio­nal Pictures. Преди пандемията приходите са по около 10 млн. лв. От 2014 г. и bTV стъпиха в сектора, като разпростра­няват и чужди продукции, и български. „Александра филмс“е пионер в сектора. Приходите на дружествот­о през годините варират, но най-силна през последните 10 години е 2016 г., когато те са били 8.1 млн. лв. След това се движат по 6 млн. лв., а през 2020 г. падат до 1.7 млн. лв.

годините и са около 2 млн. лв. След 2017 г. те падат и се движат около 1 млн., а през 2018 г. дори падат под милион. През 2020 г. се увеличават и достигат почти 1.5 млн. лв.

„Гледам БГ“

 ?? ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria