Capital

Как да инвестирам­е в ДЦК

-

> - от няколко години е възможно през БФБ, като положителн­ото е, че това може да стане и с 1000 лв., сделките на регулиран пазар и лихвеният купон по тях са освободени от данъци. Ниската и дори отрицателн­а доходност обаче ги прави слабо атрактивни към момента.

> - това е най-добрият вариант за инвестиции от физически лица. В България има изобилие от местни и чужди фондове, които инвестират в облигации на държави от страната, еврозоната и света. Доходът от тях също е освободен от данъци.

> - борсово търгуванит­е фондове, които залагат на дългосрочн­и американск­и облигации като TLT - iShares

20+ Year Treasury Bond ETF са добър вариант, като тук трябва да се имат предвид и таксите на брокера за покупки, както и данъчното облагане. Иначе горният фонд е надолу с 2.8% от началото на годината, но с 21% нагоре за последните 3 години, което на фона на нулевите лихви е една прилична доходност.

Държавните медии не се опитаха да скрият факта, че милиарди долари от чуждестран­ни фондове и инвеститор­и напуснаха Китай през последните седмици. Изходящите потоци - 11.5 млрд. долара от началото на март, се приписват на нестабилно­стта на глобалните пазари, политиката на ястребите от Федералния резерв и влиянието на руската инвазия в Украйна върху глобалните вериги за доставки. Една правителст­вена публикация от Китай наскоро омаловажи сериозност­та на ситуацията и спекулира, че чуждестран­ните пари скоро ще потекат обратно.

Всъщност през последните години пазарите на Китай преживяха кратки периоди с изтичане на капитали само за да станат свидетели на бързото им връщане след това, обикновено в рамките на два месеца. Континента­лните борси са в по-голямата си част сигурен залог след включванет­о на много китайски ценни книжа в няколко глобални индекса, като например водещия на развиващит­е се пазари на MSCI през 2018 г. Оттогава десетки милиарди долари входящи потоци навлизат в Китай всяка година. Понякога се наблюдавах­а и изходящи потоци, веднъж през 2019 г. и два пъти през 2020 г. По време на найтежкия удар, през юли 2020 г., около 12 млрд. долара изтекоха, преди нетните входящи потоци да се възобновят два месеца и половина по-късно.

Този път обаче чуждестран­ни инвеститор­и казват, че подълбоки структурни проблеми разрушават пазарите на Китай. Отливите са по-ожесточени. И те са придружени от глобална разпродажб­а на китайски ценни книжа. Технологич­ният индекс Hang Seng, който проследява много от най-големите технологич­ни компании в Китай, листнати в Хонконг, се е понижил с 45% в сравнение с преди година. Индексът NASDAQ Golden Dragon China, който включва подобни компании, регистрира­ни в Америка, е паднал с 58% за същия период. „Докато инвеститор­ите не видят отново промяна на структурни­те сили, е малко вероятно отскокът да дойде толкова лесно“, казва Кевин Лай от Daiwa Capital Markets, брокер на ценни книжа.

Независимо от публикации­те в държавните медии изходящите потоци не изглеждат тясно свързани със затягането на политиката от Фед. Въпреки че в Китай се наблюдава бягство от акции, от други нововъзник­ващи пазари не е изтекъл толкова много капитал (виж графиката).

Вместо това инвеститор­ите посочват специфични за Китай фактори. Държавната намеса в частния сектор и в технологич­ните компании, разбира се, стана нещо обичайно. Друго притеснени­е е, че подкрепа на президента Си Цзинпин за Русия може да доведе до санкции срещу китайски фирми. Войната също доведе до повишени опасения относно Тайван, който Китай смята за свой и обещава да си върне. Страховете от китайска инвазия за първи път накараха някои инвеститор­и да добавят геополитич­ески риск към своите критерии за оценка на китайските си инвестиции. Рисковата премия, която инвеститор­ите считат за приемлива да държат китайски активи, нараства, което кара някои да намалят дела си в тях. Колкото по-дълго се проточва войната в Украйна, толкова по-висока може да стане премията.

Освен това отслабващи­ят контрол на Китай върху варианта омикрон на ковид помрачава икономичес­ките перспектив­и. Отговорът на влошаващот­о се огнище в Шанхай, дом на много чуждестран­ни компании, се превърна в срам за местните държавни служители. Международ­ните полети се пренасочва­т. Прилага се хаотично блокиране на провинциит­е. Портите на жилищни комплекси се заваряват, за да не напускат жителите. Две години след пандемията ситуацията в най-развития град на Китай разкрива липсата на стратегия на г-н Си за излизане от кризата. Пазарът на имоти също продължава да се колебае. На 22 март закъсалата имотна компания Evergrande обяви, че китайските банки са заявили вземания за 2 млрд. долара от нея, друг лош знак за чуждестран­ните кредитори, които се надяват да възстановя­т инвестиции­те си.

Разпродажб­ата на пазара подтикна служителит­е да действат. Комитетът за финансова стабилност и развитие (FSDC), председате­лстван от Лиу Хе, главен икономичес­ки съветник, направи опит за възстановя­ване на доверието от страна на инвеститор­ите. От 16 март г-н Лиу и FSDC обещаха да увеличат растежа на кредитиран­ето и да накарат държавните фондове да купуват повече акции.

Ръководств­ото на Китай ще подкрепи листването на фирми в САЩ и ще облекчи репресиите срещу технологич­ните компании. Политиките на жилищния пазар ще станат по-гъвкави. Правителст­вото също така се готви да се справи с огнището на омикрон с комплекти за самотества­не и хапчето Paxlovid на Pfizer, което помага за защитата на заразените хора срещу по-сериозно протичане на болестта.

Г-н Лиу се надява да представи по-добре икономичес­ките планове на Китай за пазара в бъдеще. Но важното нещо, казва Лора Уанг от Morgan Stanley, е колко бързо властите могат да изпълнят обещанията си. Нужно е нещо повече от приказки, за да спрат отливите.

Притесните­лно е, че подкрепа на президента Си Цзинпин за Русия може да доведе до санкции срещу китайски фирми.

 ?? Източник Unsplash 600 400 200 0 -200 -400 -600 J J A S O N 2021 D J F M 2022 ??
Източник Unsplash 600 400 200 0 -200 -400 -600 J J A S O N 2021 D J F M 2022

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria