Ро­у­минг по съ­сед­с­ки

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #27 -

Как се про­ме­нят та­ри­фи­те на ро­у­минг ус­лу­ги­те в съ­сед­ни­те ни стра­ни, ко­и­то не са част от ЕС

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.