Мал­ка­та SEC­ки­ра

Capital - - Съдържание #40 -

Спо­ра­зу­ме­ни­е­то на Мъск със SEC за 40 млн. до­ла­ра гло­ба е по-ле­ко от очак­ва­ни­я­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.