Ма­ри­не­ла Аба­джи­ев и бит­ка­та за „Бо­ни“

Capital - - Съдържание #40 -

След смърт­та на соб­с­т­ве­ни­ка на “Бо­ни хол­динг” за­поч­ват съ­деб­ни де­ла меж­ду нас­лед­ни­ци­те му

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.