//РЕ­МОН­ТИ­ТЕ Дъл­го­то сбо­гу­ва­не с Мер­кел

Capital - - K1 -

Кан­ц­ле­рът ве­ро­ят­но ще оце­лее до края на ман­да­та си. Но ве­че е сян­ка на пре­диш­но­то си „аз“> 36-37

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.