Дей­вид Мен­д­ле­вич,

Capital - - K2 -

съ­ос­но­ва­тел и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та за AI ба­зи­ра­ни ме­ни­джър­с­ки обу­че­ния Butterfly.ai

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.