0.6%

Capital - - СЕДМИЦАТА -

е го­диш­ни­ят ръст на из­но­са през ав­густ, по­каз­ват дан­ни­те на НСИ. Уве­ли­че­ни­е­то ид­ва от про­даж­би­те на бъл­гар­с­ки сто­ки в ЕС.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.