Тро­пи­чес­ки­ят Тръмп, или бра­зил­с­ки­ят Ду­тер­те

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Но­во­из­б­ра­ни­ят край­но­де­сен пре­зи­дент Бол­со­на­ро мо­же да бъ­де сдър­жан от Кон­г­ре­са, съ­ди­ли­ща­та и пре­са­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.