47

Capital - - ФИНАНСИ -

млн. лв. под фор­ма­та на ак­ти­ви бя­ха обе­ща­ли син­ди­ци­те на КТБ ка­то ком­пен­са­ция на „Ди­пи“на Доб­рин Ива­нов за по­мощ­та му при опе­ра­ци­я­та за ов­ла­дя­ва­не на „Ду­на­рит“през 2017 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.