Ви­сок клас Плю­со­ве

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ -

>Трой­на ка­ме­ра с мак­ро­ре­жим >Си­лен хар­ду­ер >Удо­бен ди­зайн и пръс­тов от­пе­ча­тък

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.