//ИН­ТЕР­ВЮ Ха­кан Бус­ке,

Capital - - КОМПАНИИ -

P пре­зи­дент и гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Saab Group

> 44-46

Слаб се­зон с мес­т­ни ку­пу­ва­чи 42-43

Вър­ба­ко­ва, До­ган и Брен­до са на­йак­тив­ни­те бъл­га­ри при сдел­ки­те > 42-43

За ден он­лайн тър­го­вец ус­пя да про­да­де сто­ки за 100 млн. ев­ро > 48-49

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.