Ас­пек­тът на соф­ту­е­ра

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Kом­па­ни­я­та HyperAspect раз­ра­бот­ва IT ре­ше­ния за биз­не­са, ба­зи­ра­ни на от­во­рен код

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.