Сто­го­диш­ни ав­тот­ра­ди­ции сре­щу Tesla

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Ако па­за­рът въз­ла­га на­деж­ди на ня­ко­го да съз­да­де „iPhone при ко­ли­те“, то то­ва със си­гур­ност е Tesla.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.