Азад Зан­га­на, соб­с­т­ве­ник на „Спи­ди“

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Ки­тай пла­ни­ра сис­те­ма за „со­ци­а­лен кре­дит“, ко­я­то съ­ди все­ки жи­тел спо­ред по­ве­де­ни­е­то

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.