80%

La Tercera - Especiales2 - - News -

de los se­gu­ros de via­je con­tra­ta­dos co­rres­pon­den a la pó­li­za de Asis­ten­cia Mé­di­ca por en­fer­me­dad o ac­ci­den­te, que cu­bre el cos­to del tra­ta­mien­to mé­di­co, se­gún ds­tos de AACH.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.