ChinAfrica

Common expression­s in Swahili

-

Hujambo

Ina lako ni nani? Bahati Njema Samahani

Kwa nini

Ndiyo

Hapana

Asante

Kwaheri

Angalia usalama Hello

What’s your name? Good luck

Sorry

Why

Yes

No

Thanks

See you

Take Care

Newspapers in English

Newspapers from China