Fox y el dra­ma de vi­vir con Par­kin­son

ADN Bogota - - CULTURA & OCIO -

El ac­tor Mi­chael J. Fox dio una lec­ción de op­ti­mis­mo en de­sa­rro­llo del fes­ti­val de ci­ne de Tri­be­ca, en Nue­va York, en don­de ha­bló so­bre las di­fi­cul­ta­des de vi­vir con la en­fer­me­dad de Par­kin­son.

AFP

Mi­chael J. Fox, ac­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.