Mues­tran éxi­to de em­pren­di­mien­to

ADN Medellin - - LA VIDA -

BO­GO­TÁ. Jo­sé Luis Sán­chez Ber­nal, líder de DuPont, re­gión An­di­na par­ti­ci­pó en el pa­nel so­bre Em­pren­di­mien­to cor­po­ra­ti­vo en el mar­co de Hé­roes Fest 2018.

DUPONT

Jo­sé Luis Sán­chez Ber­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.