Hoy ‘Has­ta el úl­ti­mo hom­bre’

ADN Medellin - - CULTURA & OCIO -

Es­ta pe­lí­cu­la cuen­ta la his­to­ria de Des­mond Doss, un jo­ven mé­di­co mi­li­tar que par­ti­ci­pó en la san­grien­ta ba­ta­lla de Oki­na­wa, en el Pa­cí­fi­co du­ran­te la Se­gun­da Gue­rra Mun­dial.

HBO Hoy 3:45 p. m.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.