Ra­pa­nuis exi­gen el re­gre­so de su an­te­pa­sa­do

Publimetro Cali - - ZOOM -

Una fi­gu­ra de la Ca­be­za de Is­la de Pas­cua, co­no­ci­da co­mo Hoa Ha­ka­na­nai’a (‘ami­go per­di­do o ro­ba­do’), se ex­hi­be en el Mu­seo Bri­tá­ni­co.

|GETTY IMAGES

|GETTY IMAGES

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.