TE­SO­ROS MO­RA­DOS

La Republica - - ACCIÓN -

Es­tos son al­gu­nos ta­len­tos del Sa­pris­sa, ex­pues­tos “al ro­bo”.

Ri­car­do Mon­te­ne­gro Ch­ris­tian Mu­ñoz Grei­vin Fonseca An­drés Her­nán­dez Adrián Ché­vez An­der­son Fer­nán­dez Car­los Na­va­rro Wal­ter Cor­tés Manfred Ugal­de Or­lan­do Sin­clair Randy Chi­rino Ju­len Cor­de­ro

Newspapers in Spanish

Newspapers from Costa Rica

© PressReader. All rights reserved.