La Teja : 2018-12-07

Sucesos : 7 : 7

Sucesos

7 LA TEJA Viernes 7 de diciembre del 2018 Alajuela ✦ Alajuela PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.