VLATKA POKOS PROŠLO JE 18 GO­DI­NA OD SLAVNOG DEKOLTEA PJEVAČICE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Prošlo je 18 go­di­na od naj­po­pu­lar­ni­jeg dekoltea Hr­vat­ske, ko­men­ti­ra­la je di­zaj­ne­ri­ca Mo­ni­ka Sa­blić na druš­tve­noj mre­ži. Sa­blić se pri­sje­ti­la pri­ja­te­lji­ce Vlat­ke Pokos (48) ko­joj je ha­lji­na s du­bo­kim de­kol­te­om “ku­mo­va­la” ot­ka­zu na HTV-u jer ju je odje­nu­la na pri­je­no­su uži­vo iz­bo­ra za Miss Hr­vat­ske. Pokos je sa­da zaštitno li­ce Mo­ni­ki­ne kam­pa­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.