NEPRIJATELJ PRED VRATIMA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Phil Bro­ker biv­ši je agent ko­ji pro­živ­lja­va kri­zu zbog ak­ci­je ko­ja je bi­la poš­la po zlu. Udo­vac je i skr­bi za kćer Mad­dy. Zbog nje se umi­ro­vio i pre­se­lio u ma­li grad. Mad­dy se u škol­skom dvo­ri­štu su­ko­bi­la sa zlos­tav­lja­čem Ted­dyjem Klu­mom, pa su u ško­lu doš­li ro­di­te­lji. Kad je Bro­ker sti­gao, na­pao ga je Ted­dyjev otac Jim­my i iz­vu­kao deb­lji kraj.

ŽANR: AKCIJA, 2013., SAD REŽIJA: GARY FLEDER ULO­GE: JASON STATHAM ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.