PO­NOS I SLAVA

FILM HTV 1 22:50

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Obi­telj­ski mo­ral­ni ko­deks na­đe se na kuš­nji na­kon što Ray Ti­er­ney (Edward Nor­ton) po­ve­de is­tra­gu o ko­jom ra­zot­kri­je šo­kant­ni skan­dal o po­li­cij­skoj ko­rup­ci­ji u ko­ju je uple­ten i nje­gov šur­jak na­kon što če­ti­ri po­li­caj­ca bu­du ubi­je­na na­kon za­sje­de u zgra­di pre­pro­da­va­ča dro­ge. Za Raya is­ti­na pred­stav­lja Pan­do­ri­nu ku­ti­ju ko­ja bi mo­gla ra­zo­ri­ti sa­me te­me­lje obi­te­lji Ti­er­ney, ali i ci­je­lu nju­jor­šku po­li­ci­ju...

ŽANR: TRI­LER, 2008., SAD REŽIJA: GAVIN O’CONNOR

★★★ ★★ ULO­GE: EDWARD NOR­TON, COLIN FARRELL ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.