OTETA

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 16. 9. PROGRAM - -

Tri­ler o ot­mi­ci sed­mo­go­diš­nje dje­voj­či­ce, kće­ri Ame­ri­kan­ke ko­ja se uda­la za bo­ga­tog Ko­lum­bij­ca i ži­vi u Ko­lum­bi­ji. Ca­itlin Sha­ker za­lju­bi­la se u ko­lum­bij­skog mag­na­ta Ja­vi­era Mo­re­na i otiš­la s njim ži­vje­ti u nje­go­vu zem­lju, za­jed­no sa svo­jom kćer­ki­com Jo­celyn. Ti­je­kom jed­ne pos­lov­ne ve­če­re, Jo­celyn je nes­ta­la.

ŽANR: TRI­LER, 2015., SAD REŽIJA: CONOR ALLYN ULO­GE: KATHLEEN RO­SE PERKINS ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.