ODAN

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Iako se šu­ška­lo da je i on ima­lo afe­re, Swayze je imao, za Hol­lywo­od, neo­bič­no čvrst brak s glu­mi­com i ple­sa­či­com Li­som Ni­emi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.