CU­RA JOŠKA LOKASA NA MO­RE JE OTPUTOVALA SA SVO­JOM MAMOM

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Kad te mama vo­di na mo­re, ma­ska i pe­ra­je su obvez­na opre­ma. Zar ne, upi­ta­la je ma­ne­ken­ka Je­le­na Ka­ta­ri­na Ka­pa (26). Cu­ra vo­di­te­lja Joška Lokasa (46) is­tak­nu­la je da je ma­mi­na dje­voj­či­ca i da tre­ba bi­ti di­je­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.