GOS­PO­DAR ZLO­ČI­NA

FILM NO­VA TV 00:10

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Tho­mas Do­uglas šef je pod­zem­lja ko­ji je stvo­rio svo­je kri­mi­nal­no car­stvo. Ži­vot u zlo­či­nu pres­tao ga je priv­la­či­ti te raz­miš­lja o pov­la­če­nju. Ice­ma­no­va po­ja­va i po­ku­šaj za­sje­da­nja na če­lo kri­mi­nal­nog okru­že­nja na­tje­ra Do­ugla­sa na raz­miš­lja­nje, a je­di­ni pri­ja­telj mu je pla­će­ni ubo­ji­ca sa svo­jim pro­ble­mi­ma i di­le­ma­ma.

★★★ ★★ ŽANR: AKCJIA, 2013., SAD REŽIJA: KEONI WAXMAN

ULO­GE: STE­VEN SEAGAL, DAN­NY TREJO, VING RHAMES

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.