IZABEL KOVAČIĆ

PO­HVA­LI­LA JE SESTRU: OVO JE ZA NAS PO­SE­BAN DAN

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Su­pru­ga no­go­me­ta­ša Ma­tea Ko­va­či­ća (24), Izabel (24), po­zi­ra­la je sa ses­trom Iva­nom Lu­čić u “ro­man­tič­nom” bi­je­lom iz­da­nju. Iako su nji­ho­vi obo­ža­va­te­lji na pr­vu po­mis­li­li ka­ko se ra­di o ne­kom vjen­ča­nju, iz­gle­da da su se pre­va­ri­li. Dje­voj­ke ima­ju tr­go­vi­nu or­gan­skih pro­izvo­da za dje­cu, a sad su s pra­ti­te­lji­ma po­di­je­li­le dje­lić at­mo­sfe­ra sa sni­ma­nja za no­vu kam­pa­nju svo­je­ga bren­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.