OŽILJCI NA SRCU

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Kao ma­la dje­voj­či­ca Ka­te (C. Wil­mot) je naš­la maj­ku mr­tvu u auto­mo­bi­lu u ga­ra­ži: ubi­la se is­puš­nim pli­nom. Ka­te je za maj­či­nu smrt kri­vi­la oca i pot­pu­no se od nje­ga otu­đi­la, kao i od svog bra­ta Rya­na (C. O’Re­il­ly). Kao odras­la, Ka­te Wes­ton od­lič­na je od­vjet­ni­ca i u svo­joj se od­vjet­nič­koj fir­mi spe­ci­ja­li­zi­ra­la za ma­lo­dob­ne zlo­čin­ce...

ŽANR: DRAMA, 2007., SAD REŽIJA: DA­VID S. CASS SR. ULO­GE: MELISSA GILBERT ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.