SA­MO PRE­KO NJE MRTVE

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 13. 11. PROGRAM - -

Na dan svo­jeg vjen­ča­nja Ka­te je ja­ko ner­voz­na i lju­ti se na ki­pa­ra ko­ji je do­nio le­de­nu skul­p­tu­ru an­đe­la bez kri­la. Ona to od­bi­je pri­mi­ti, a igrom slu­ča­ja smrt­no će nas­tra­da­ti baš zbog nje­ga. I na­kon smr­ti os­tat će čan­gri­za­va, pa ne­će sas­lu­ša­ti upu­te an­đe­la ko­ji ju je do­če­kao kao vo­dič...

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2008., SAD REŽIJA: JEFF LOWELLULOGE: EVA LONGORIA ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.