SVAĐESVA U KRALJEVSTVU

KATEKAT MIDDLETON ISTJERALA MEGHAN MARKLE IZ PALAČE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Na­kon što se doz­na­lo ka­ko se princ Har­ry i voj­vot­ki­nja od Su­ssexa Meghan Markle se­le iz Ken­sin­g­ton­ske palače, na­ga­đa­lo se ka­ko je raz­log to što že­le ma­lo vi­še in­ti­me i pri­vat­nos­ti. No pre­ma pi­sa­nji­ma bri­tan­skih me­di­ja, raz­log je Ka­te Middleton, že­na prin­ca Wil­li­ama, s ko­jom je Meghan na­vod­no na rat­noj no­zi. (lp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.