JACK REACHER

PREPORUKA DA­NA NO­VA TV 22:40

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Kad ne­poz­na­ti stri­je­lac na­iz­gled na­sum­ce oduz­me pet ži­vo­ta, svi do­ka­zi upu­ću­ju na biv­šeg voj­ni­ka. Na is­pi­ti­va­nju, sve što ima za re­ći osum­nji­če­nik je: “Do­ve­di­te Jac­ka Re­ac­he­ra!” I ta­ko za­po­či­nje igra! Jack Reacher kre­će u po­tra­gu za is­ti­nom, bor­bu pro­tiv neo­če­ki­va­nog ne­pri­ja­te­lja s is­tan­ča­nim bo­ri­lač­kim vje­šti­na­ma i oš­trim umom!

ŽANR: AKCIJSKI TRILER, 2016., SAD REŽIJA: RICHARD WENK, EDWARD ZWICK ULOGE: TOM CRUISE, COBIE SMULDERS, ALDIS HODGE

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.