TRANSFORMERI: TAMNA STRA­NA...

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 2. 12. PROGRAM - -

Go­di­na je 1961. Ar­ka, sve­mir­ski brod s pla­ne­ta Cyber­tron, ko­ji kri­je taj­nu ko­ja bi mo­gla okon­ča­ti rat iz­me­đu Au­to­bo­ta i De­cep­ti­co­na, sru­ši se na tam­nu stra­nu Mje­se­ca. NASA uoči ne­sre­ću na­kon če­ga John F. Ken­nedy odo­bri mi­si­ju na Mje­sec s taj­nim za­dat­kom da se is­tra­ži sve­mir­ski brod. Go­di­ne 1969. po­sa­da Apol­la 11 sli­je­će na Mje­sec.

ŽANR: ZF AK­CI­JA, 2011., SAD REŽIJA: MICHAEL BAY ULOGE: SHIA LABEOUF, JOSH DUHAMEL ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.