NAREDNIK U OBI­TE­LJI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ko­rej­ski rat­ni ve­te­ran Chuck Ma­net­ta star je, ali u do­broj sna­zi i bis­trog uma. Ži­vi sa si­nom Pa­ulom i nje­go­vom obi­te­lji: su­pru­gom El­len i de­se­to­go­diš­njom Jen­ny. Ka­ko bi do­nek­le po­pra­vi­la kuć­ni bu­džet, El­len pri­hva­ća bo­lje pla­ćen po­sao da­le­ko od ku­će, pa je pro­blem ka­ko os­ta­vi­ti Jen­ny sa­mu. Rje­še­nje je djed.

ŽANR: OBITELJSKI, 2004.., SAD REŽIJA: ANTHONY V. ORKIN ULOGE: VICTOR ARGO ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.