DANIJELA MARTINOVIĆ IMA­LA PR­VO PREDAVANJE U CR­K­VI: ‘NEOPISIVO’

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Pje­va­či­ca Danijela Martinović (47) naj­pri­je je sta­la na kon­fe­ren­ci­je TEDx Za­greb i pro­go­vo­ri­la o ži­vot­nim dra­ma­ma ko­je su je po­tak­nu­le da se po­s­ljed­njih go­di­na po­sve­ti vlas­ti­toj du­hov­nos­ti, a sa­da je ima­la je pr­vo predavanje u cr­k­vi sv. Fra­ne u Za­dru.

po­zor­ni­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.