ZA SV. NI­KO­LU: AVA JE DO­BI­LA PSA ZA KO­JEG MIS­LI DA JE MALTEZER

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

po­hva­li­la

Ava Ka­ra­ba­tić (30) se ka­ko joj je sve­ti Ni­ko­la do­nio psa. Ni­je još od­lu­či­la ka­ko će na­zva­ti mal­te­ze­ra, ali zna tko će se bri­nu­ti o psu. - Sna­la­ž­lji­va sam ja Dal­ma­tin­ka, a ima tu mo­jih mu­ške­ti­ra i pri­ja­te­lja ko­ji će usko­či­ti - ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.