HANS SIGL MIR­NI ‘DOK­TOR’ NAJ­VI­ŠE VO­LI BOKS ZA KO­JI KA­ŽE DA GA RELAKSIRA

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Aus­trij­ski glu­mac Hans Sigl (49), ko­je­ga gle­da­mo u se­ri­ji “Gorski li­ječ­nik”, ina­če dje­lu­je mir­no dok glu­mi dok­to­ra, ali u stvar­nom ži­vo­tu vo­li adre­na­lin­ske spor­to­ve. - Naj­vi­še vo­lim boks, on me naj­vi­še smi­ri i uži­vam u to­me. Vo­lim za­igra­ti i od­boj­ku - re­kao je Hans. U bra­ku je s pje­va­či­com Su­san­ne Ke­mler te ima­ju si­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.