LI­DI­JA BA­ČIĆ PO­KA­ZA­LA DEKOLTE: MO­RAM SE SAGNUTI DA STANEM

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Pje­va­či­ca Li­di­ja Ba­čić (33) po­di­je­li­la je s pra­ti­te­lji­ma fo­to­gra­fi­ju iz gar­de­ro­be dok se pri­pre­ma­la za nas­tup. “Kad si vi­so­ka 179 cen­ti­me­ta­ra plus štik­le, on­da se mo­raš sagnuti da sta­neš u ogle­da­lo”, po­ža­li­la se Li­di­ja, ko­ja je, dok se sa­gi­nja­la, po­ka­za­la dekolte, a obo­ža­va­te­lji su ju sa­vje­to­va­li da ku­pi ve­će ogle­da­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.