SE HVALI: ZA PRIJATELJE JE ZAKUPIO CIJELO KINO

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Na­kon što se opros­tio od showa “Ples sa zvi­jez­da­ma” u ko­jem je na­por­no tre­ni­rao, sti­list Mar­ko Grubnić (37), za­že­lio se pri­ja­te­lja. - Mo­rao sam se is­ku­pi­ti jer me ni­su ima­li proš­la če­ti­ri mje­se­ca, pa sam uzeo ci­je­lu ki­no­dvo­ra­nu za nas - ka­že Mar­ko. Gle­da­li su film ‘Roc­ket­man’ o El­to­nu Joh­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.