TRUDNA S DRU­GIM DJETETOM: U KOLOVOZU STIŽE DJEČAK

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Te­le­vi­zij­ska i ra­dij­ska vo­di­te­lji­ca Lorena Nosić (41) po­nov­no je trudna, što je po­t­vr­di­la za Story. Če­ka dje­ča­ka, a kćer Tja­ša (3) ve­se­li se bra­ci.

- Go­vo­ri što će mu sve ku­pi­ti i ka­ko će ga ču­va­ti - rek­la je Nosić. Ter­min joj je u kolovozu, a vri­je­me pri­je po­ro­đa­ja že­li is­ko­ris­ti­ti ka­ko bi se pri­pre­mi­la za do­la­zak pri­no­ve u obi­telj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.